Mokkenieke-1
Inkomensgerelateerd kinderdagverblijf (IKT)

Inkomensgerelateerde kinderopvang, betekent dat je als ouder een financiële bijdrage betaalt op basis van je inkomen. Zo is opvang voor iedereen betaalbaar!


Kind en Gezin berekent jouw bijdrage. We kennen het exacte tarief dus niet op voorhand.


Meer info kan je ook vinden op www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/

Opname en inschrijvingsbeleid

Mokkenieke staat open voor alle kinderen.


Bij vrije plaatsen worden deze in volgorde van aanmelding toegewezen en voorbehouden na afsluiting van het contract en betaling van de inschrijvingsprijs.


Omdat wij ervoor willen zorgen dat uw kindje zich goed kan aanpassen in het kinderdagverblijf, aanvaarden wij enkel inschrijvingen vanaf 2 volledige opvangdagen per week. Deze 2 dagen worden altijd aangerekend!

Afspraken

Voor meer informatie ivm IKT graag een mailtje naar info@mokkenieke.be

Prijzen