Mokkenieke-1

Onthaalruimte:
Accommodatie & infrastructuur voor 22 kindjes

Speelruimte:

In onze speelruimte is er voldoende spelmateriaal voorhanden dat aangepast is aan de leeftijd, de aard en het ontwikkelingsniveau van de opgevangen kinderen. De speelruimte is opgedeeld in verschillende hoekjes die elk op zich uitnodigen tot verschillende activiteiten. De baby’s kunnen zich uitleven in onze speciale babyhoek.

Rustruimtes (3 aparte slaapkamers):

Elk kind beschikt over een eigen veilig bedje waarop een symbooltje is aangebracht. We gebruiken speciale matrasbeschermers (uw kindje kan vrij ademen, transpireert minder, slaapt hygiënisch en comfortabel)

In het kader van de wiegendoodpreventie, gebruiken we geen dekbedjes en geen hoofdbeschermers. Baby’s jonger dan 6 maanden slapen in de babyruimte onder toezicht van de kinderverzorgsters.

Snoezelruimte / zithoek:

Polyvalente ruimte:

In de polyvalente ruimte bevinden zich de keuken en de eethoek waar onze kinderen met aangepast meubilair en materiaal rustig kunnen eten. Deze eethoek wordt ook gebruikt voor allerlei knutselactiviteiten.

Het kinderdagverblijf voldoet om dagopvang te bieden voor 22 kinderen (overeenkomstig de normen van Kind en Gezin).

De lokalen worden voldoende verlucht, verlicht en verwarmd in verhouding tot het aantal opgevangen kinderen.


De infrastructuur en de accommodatie van onze voorziening zijn van zodanige aard dat er een permanent toezicht op de kinderen wordt gegarandeerd, zodat hun veiligheid op geen enkel moment in het gedrang komt.

Medicatie, gevaarlijke producten en gevaarlijke toestellen worden veilig weggeborgen buiten het bereik van de kinderen. Verder werden alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het beveiligen van de stopcontacten, het afschermen van de kookplaats in de keuken en de bewuste afwezigheid van binnenhuisdieren (onder andere ter voorkoming van allergieën).

Het kinderdagverblijf voldoet aan de normen qua brandveiligheid- en preventie.

Tuin:

Voor buitenactiviteiten is er een voldoende ruime, veilige en passend ingerichte speelruimte in de open lucht, die door de kinderen op een veilige manier bereikt kan worden.

De nodige infrastructuur is aanwezig, zodat elk kind de vereiste en gepaste verzorging kan krijgen.

(een volledige verzorgingsaccommodatie in de leefruimte, kinderbadje, kindertoiletje en potjes).